Съдебно събиране

Ако въпреки нашите усилия Вашият длъжник не желае да погаси задължението си или ако сте се опитали сами да договорите плащане и сте изгубили търпение, можете да се възползвате от услугите по съдебно събиране, които предлагаме.

 • Съдебно дело

  Предвид конкретния случай, нашите адвокати ще образуват съответното съдебно производство пред компетентния съд или арбитраж. Ще бъдете уведомени за всички предполагаеми и текущи разноски, а всички процесуални действия, изискващи Ваше съдействие ще бъдат съгласувани предварително с Вас. При съдебен акт в полза на кредитора, направените разноски се присъждат за сметка на длъжника.

 • Съдебно изпълнение

  След влизане в сила на съдебния акт, ще образуваме от Ваше име изпълнително производство пред съдебен изпълнител, който да пристъпи към действия, насочени към осребряване на имуществото на Вашия длъжник и изплащане на дълга.

 • Ликвидация / Несъстоятелност

  Нашите юристи ще Ви съдействат в производствата по ликвидация или несъстоятелност, в т.ч. иницииране или предяване на вземания, производства по стабилизация, оспорване на вземания на други кредитори, явяване на събрания на кредиторите и др.

   

 • Други производства в различните държави

  Всяка държава по света притежава своите особености в правната си система, свързани със съдебното присъждане и събиране на просрочени задължения. Свържете се с нас, ако имате запитване за конкретна страна или имате нужда от допълнително юридическо съдействие.

950x503-kreditversicherung.jpg

Всички наши офиси и партньори в Европа и по света работят с доверени юристи и адвокати, специалисти в сферата на гражданското и търговско право, които ще Ви съдействат в целия процес по уреждане на спора.