Фирмена платежоспособност

Кредитните справки на Кредитреформ Ви предоставят възможност да прецените Вашите бизнес партньори, за да вземате сигурни решения в търговските си отношения.

Да познавате бизнес партньорите си е от решаващо значение

Ако желаете да установите търговски взаимоотношения с друга компания, ще имате нужда от подходяща информация за Вашия бъдещ партньор, особено ако се намира в друга държава.

Бизнес информация за компании

Като търговец следва да сте наясно с платежоспособността на фирмите, с които искате да работите и имате търговски отношения. Неизпълнението на задълженията и забавените плащания са не само досадни, но могат да Ви костват и значителни разходи. Нещо повече, неплатените фактури биха могли сериозно да се отразят на ликвидността на Вашето дружество.

За да предотвратим това, чрез нашите кредитни справки ние Ви предлагаме детайлна информация за дружествата, опериращи както на българския, така и на международните бизнес пазари. А ако в процеса на търговските Ви взаимоотношения с конкретен партньор възникнат съмнения относно финансовото му състояние, смяна на собственост и др., можем да извършим дългосрочен мониторинг на компанията, като ще Ви уведомяваме за всички настъпили промени в дружеството, от значение за Вас.

 

 

Creditreform-Eigenauskunft-Privatpersonen-950x503.jpg

Кредитна справка

За да може да стъпите върху солидна основа при вземане на търговски решения, ние ще ви съдействаме с необходимата информация. Предоставяните от нас кредитни справки съдържат всички основни дружествени данни, сред които:

- наименование, седалище и адрес за кореспонденция, данъчен номер, тел. номер за контакт и/или e-mail адрес, търговско наименование, информация относно компетентния съд.

Като допълнителни компоненти в справката можете да получите и детайлна информация относно:

- дялово участие, финансови данни, годишни финансови отчети, предпочитани методи на плащане, юридическа информация относно правната форма, създаване и вписване в съответния Търговски регистър, данни относно управителни органи и упълномощени представители.

Имайте предвид, че част от предоставяната информация зависи от действащото в държавата по седалище законодателство. Свържете се с нас предварително, ако се интересувате дали конретен компонент и информация биха били включени в кредитната справка.

Поръчай кредитна справка

Кредитен рейтинг

Основен компонент в кредитните справки на Кредитреформ е оценката на финансовото състояние на заявеното от Вас дружество – неговият Кредитен рейтинг. За целите на анализа използваме международно утвърдената рейтингова система на Кредитреформ и нейния Индекс на платежоспособност.

Индексът за платежоспособност на Кредитреформ Ви позволява бърза и надеждна оценка на риска, относно Ваш бъдещ клиент или настоящ бизнес партньор. За целите на изчислението се извършва преценка на широка по обхват информация, която оценена с оглед на нейната относимост, формира обща стойност във формата на трицифрено число - Кредитен рейтинг. Въз основа на определени критерии, сред които: индустриален риск, начин на плащане, оборот, брой служители и др. се изчислява в процентно съотношение възможността на едно дружество да просрочи плащания.

Кредитният рейтинг може да варира по стойност от 100 до 500 или 600 за дружества в неплатежоспособност. Посочените стойности съответстват на спектъра между отлична платежоспособност и реална възможност за изпадане в забава. По този начин ще получите обоснована оценка за заявената компания и ще можете да прецените Вашите бъдещи действия.

 

Предимства:

  • Ще получите актуална и прецизно подбрана икономическа информация в кратка и разбираема форма.
  • Ще бъдете уверени при сключване на вътрешнотърговски и международни сделки.
  • Имате възможност постоянно да наблюдавате всички важни клиенти и доставчици в страната и чужбина и да "държите под око" своите бизнес партньори.
  • Партньори в почти всички краища на света, които проверяват и обновяват постоянно информацията за всяко дружество.

 

Фирмен мониторинг

Ако кредитната справка показва незадоволителни резултати или просто имате съмнения относно евентуално влошаване на финансовото състояние на Ваш партньор, можете да се възползвате от услугата фирмен мониторинг.

В рамките на 12 месеца ще следим за Вас дружеството, като Ви известяваме незабавно за всякакви промени в основните му данни, собственост и/или ликвидност. По този начин ще можете да наблюдавате Вашите бизнес партньори и да реагирате своевременно.

Международен мониторинг

Към настоящ момент услугата е валидна за фирми, регистрирани в Република България и Европейския съюз, както и за някои държави извън Европа. Свържете се с нас за допълнителна информация относно страната, представляваща интерес за Вас.

difin-950x503.jpg

Собствена платежоспособност

Всекидневно международните офиси на Кредитреформ извършват множество кредитни справки за компании и дружества от различни сектори по целия свят.

Вероятността някой Ваш бъдещ или настоящ партньор да поръча справка за Вашата фирма е много голяма. За да избегнете неприятни изненади или отказ от партньорство още преди да е започнало, вече можете да поръчате справка за Вашата собствена фирма.

Възползвайте се от възможността, за да прегледате информацията, отнасяща се за Вашата фирма, да разясните и допълните същата!

Поръчайте справка за Вашата компания