Оценка на задължението

За да предложите Вашето вземане за прехвърляне е необходимо да подготвите предварително всички документи и информация и да се свържете с нас, за да извършим оценка на случая.

Същата предшества отправянето на оферта за закупуване и сключването на договор за цесия. Имайте предвид, че на оценка и индивидуално прехвърляне към Кредитреформ подлежат единствено случаи с длъжник-юридическо лице.