Прехвърляне на вземания

Без значение на какъв етап се намира едно просрочено вземане - дали все още очаквате плащане по конкретна фактура, след като сте напомнили на Вашия бизнес партньор или вече обмисляте съдебно производство, можете да ни го предложите за изкупуване.

За целта следва да се уверите, че същото отговаря на условията за прехвърлянето му, в т.ч.: касае се за парично задължение към Вас, което съществува валидно към датата на прехвърлянето, няма законови пречки или противни уговорки с длъжника и др.

Свържете се с нас, ако се нуждаете от допълнителна информация.

 

businesstrends-950x503.jpg

Оценка на задължението

За да предложите Вашето вземане за прехвърляне е необходимо да подготвите предварително всички документи и информация и да се свържете с нас, за да извършим оценка на случая.

Същата предшества отправянето на оферта за закупуване и сключването на договор за цесия. Имайте предвид, че на оценка и индивидуално прехвърляне към Кредитреформ подлежат единствено случаи с длъжник-юридическо лице.

Прехвърляне на вземания извън България

Няма проблем, ако дружеството-длъжник се намира извън Република България - Кредитреформ България разполага с широка мрежи от партньори в почти всички страни по света - в случай че задължението не попада изцяло в нашата сфера на дейност, можем да го предложим за изкупуване и на нашите партньори в съответната държава!