Събиране на вземания в Европа

Като част от бързо развиващата се стопанска среда, все по-често български фирми избират да си партнират с контрагенти от други държави от Европа и Европейския съюз. За съжаление, тези динамични отношения, особено с нови и непроверени клиенти, често водят до забавени плащания и просрочени фактури. Когато настъпи подобно неприятно събитие, българският кредитор се изправя пред пълна неизвестност как да продължи и на кого да се обади, особено ако длъжникът спре изведнъж всякаква комуникация.

При настъпване на такава ситуация се свържете незабавно с нас, за да Ви окажем необходимото съдействие. Като част от международната организация CREDITREFORM, разполагаме с офиси и партньори във всички Европейски държави, в т.ч. и над 150 индивидуални офиса в Германия. Това ни позволява изключително бърза обработка на всеки възложен случай, чрез служители, които познават локалните пазари, фирми и стопански порядки и говорят местния език.