CrefoCert

Сертификатът за платежоспособност на Кредитреформ Ви позволява да имате открити бизнес взаимоотношения с Вашите международни партньори.

Заявете своят Сертификат

Прозрачното управление на финансите създава доверие и добра основа за дългосрочни успешни бизнес отношения.

Ако решите да предоставите информация за Вашето икономическо положение, може да спечелите много предимства. По този начин ще покажете стабилност и ще укрепите Вашата позиция в преговорите на пазара - не само по отношение на потенциални клиенти, бизнес партньори и служители, но и към банки и бъдещи инвеститори. Ако желаете да се похвалите с Вашата отлична кредитна репутация професионално и достоверно, можете да го направите като заявите своя Сертификат за платежоспособност (CrefoCert) от Кредитреформ.

Издаденият от Кредитреформ Сертификат Ви дава възможност да демонстрирате добрия си индекс на платежоспособност като го качите на Интернет страницата си, приложите го в търговската си кореспонденция, използвате го в електронния си подпис или го представяте на събития и търговски панаири. За целта ще получите официален документ, който с радост ще Ви предоставим лично.

В допълнение ще Ви включим в списъка на сертифицираните компании, като по този начин всички международни компании, които търсят информация от CREDITREFORM за Вас ще узнаят за професионалната Ви репутация.

Заявете Вашият Сертификат