Издаденият от Кредитреформ Сертификат Ви дава възможност да демонстрирате добрия си индекс на платежоспособност като го качите на Интернет страницата си, приложите го в търговската си кореспонденция, използвате го в електронния си подпис или го представяте на събития и търговски панаири. За целта ще получите официален документ, който с радост ще Ви предоставим лично.

В допълнение ще Ви включим в списъка на сертифицираните компании, като по този начин всички международни компании, които търсят информация от CREDITREFORM за Вас ще узнаят за професионалната Ви репутация.

Заявете Вашият Сертификат