Имате задължение, но не сте сигурни как и къде да го погасите?

При всяко дружество или физическо лице може да настъпи момент, когато да не може да обслужи определено задължение на падежа и то да се превърне в изискуемо. Въпреки неприятната ситуация, просрочените вземанията са част от ежедневието и следва да се третират рационално и с разбиране от всички страни, доколкото всеки един кредитор може в даден момент да се окаже длъжник, както и всеки един длъжник - кредитор!

Свържете се с нас

Получили сте покана за плащане от Кредитреформ България? Внимателно разгледайте писмото и се уверете, че същото действително изхожда от нас. За съжаление, все по често се наблюдават опити за копиране и неправомерни действия на трети лица. Имайте предвид, че пощенските пликове и писмените покани на Кредитреформ са брандирани с логото на дружеството, тексът е прилежно написан и ясен по съдържание, а всички и-мейли - подписани от служител. Важно е да знаете, че освен ако самото задължение не е към Кредитреформ България, ние няма да Ви посочим друга банкова сметка, освен тази на Вашия кредитор!

Допълнително, в изхождащата от нас покана задължително ще откриете: ясни данни за Вашия кредитор, ясни данни за Вашето задължение по размер, валута и основание, как и къде можете да извършите плащане, данни за контакт с Кредитреформ България и налична информация относно обработката на личните Ви данни, ако сте физическо лице.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или разяснения, просто се свържете с нас на посочените контакти.

Получили сте телефонно обаждане от Кредитреформ България? Ако след разговор с нас служител, все още имате въпроси или са останали неизяснени факти или обстоятелства по Вашето задължение, просто се свържете с нас отново! И за Вас, и за Вашия кредитор е важно задължението да бъде погасено точно и в определените срокове.

Къде, как и в какви срокове да платите Вашето задължение? Внимателно прочетете поканата за плащане или и-мейла, които сте получили. В тях са указани сроковете, в които можете да погасите задължението, както и начините на погасяване - по банков път, чрез платежни институции (ИзиПей, Пейнетикс и др.) или директно в офисите на кредитор (Напр.: мобилни оператори, кредитни институции и др.). Ако Вашето задължение е към друго дружество, в т.ч. чуждестранен партньор, можете да откриете банковата сметка на кредитора в издадената фактура. Ако не сте получили или не откривате такава, свържете с нас, за да Ви я предоставим.

Имате задължение, но нямате възможност да го погасите в указаните срокове? Принципът е, че всяко едно изискуемо задължение се дължи веднага и в пълен размер. Множество фирми и физически лица обаче предпочитат да се скрият, с идеята, че задължението просто ще изчезне само. Тази практика е изключително погрешна, доколкото кредиторът има право да претендира вземането си по съдебен ред, което води до високи съдебни разходи и драстично увеличаване на размера му. Вместо това, ако Вие или Вашето дружество изпитва финансови затруднения, просто се свържете с нас! Ние ще договорим с Вашия кредитор най-добрите индивидуални срокове и условия, за да имате възможност разсрочено да погасите задължението.