Имате задължение, но не сте сигурни как и къде да го погасите?

При всяко дружество или физическо лице може да настъпи момент, когато да не може да обслужи определено задължение на падежа и то да се превърне в изискуемо. Въпреки неприятната ситуация, просрочените вземанията са част от ежедневието и следва да се третират рационално и с разбиране от всички страни, доколкото всеки един кредитор може в даден момент да се окаже длъжник, както и всеки един длъжник - кредитор!

Свържете се с нас