Събиране на вземания в България

Неплатените фактури могат бързо да Ви поставят в трудна ситуация. Свържете се с нас, за да разберете как да се предпазите!

Ефикасни решения при забавени плащания

Забавянето или пълната липса на плащане от страна на важен за Вас клиент може да доведе до сериозни последици. Просрочените вземания усложняват работния процес, водят до пропуснати срокове и несигурност в търговските отношения, което може лесно да рефлектира и върху други Ваши бизнес начинания. Може да се наложи да извършвате нетипична за Вашия бизнес дейност като формулиране и изготвяне на покани за плащане, а парите, блокирани в непогасени задължения да имат сериозно отражение върху финансите Ви – не са редки случаите, когато закъснелите плащания водят до намалена фирмена ликвидност.

Искате да управлявате вземанията си по-успешно, да получавате плащания по издадени фактури бързо или да започнете съдебна процедура? Ние можем да Ви съдействаме, като Ви предложим подходящи индивидуални решения през целия процес от възлагане на случай, през изпращане на покани за плащане до образуване и водене на съдебно производство.

Благодарение на широката ни мрежа от офиси и партньори, можем да Ви съдействаме в почти всяка държава по света.

Знаете ли че...

Съществуват два основни подхода за избягване на просрочени вземания и бързото им събиране:

Превенция. Разбира се, никой не желае да бъде в ролята на кредитор, на когото плащанията са забавени и не е сигурно дали въобще ще получи изпълнение. За целта е изключително важно да познавате Вашите партньори, за да знаете какво да очаквате от тях и как да реагирате правилно, при възникване на ситуация. На помощ тук идват предлаганите от Кредитреформ корпоративни кредитни справки и мониторинг.

Ранно възлагане. Ако все пак просрочване на задълженията не може да бъде избегнато, е изключително важно вземанията да бъдат събрани своевременно. Колкото по-бързо възложите конкретния случай, толкова по-голяма е вероятността задълженията да бъдат събрани!

Creditreform-Auslandsinkasso-950x503.jpg

Извънсъдебно събиране на вземания

Когато Вашите клиенти и партньори забавят плащания или въобще избягват да коментират задълженията, които имат към Вас, незабавно се обърнете към нас!

Имайте предвид, че просрочените задължения се отразяват негативно на Вашата компания в няколко направления: не само, че събирането на задълженията може да отнеме продължителен период от време, но почти винаги водят и до допълнителни разходи. Същевременно този капитал остава блокиран и не Ви позволява разплащания или нови инвестиции.

Нашите служители подхождат индивидуално към всеки клиент, ще разгледат всеки конкретен случай и ще Ви насочат към най-добрия способ за събиране на задължението. По този начин ще избегнете всякакви неловки и напрегнати ситуации с Вашите контрагенти и ще сте сигурни, че случаят се поема от професионалисти. Самостоятелни опити за решаване на проблема, с идеята, че ще си спестите разходи, не са препоръчителни. В повечето случаи подобни начинания не само, че не водят до погасяване на дълга, но и нанасят непоправими вреди, както в отношенията Ви с партньорите, така и в събирането на задължението. Все пак, когато Ви заболи зъб отивате при зъболекар, нали ?

Доверете се на нас, ние ще договорим най-добрите условия за Вас, ще се съобразим изцяло с Вашите изисквания и същевременно ще запазим добрия тон с Вашия контрагент, за да имате възможност отново да работите заедно.

Възлагане

За да ни възложите едно вземане за събиране, просто се свържете с нас на посочените контакти. Необходимо е да подготвите предварително нужната информация и документи, описващи задължението и да ни ги изпратите. След като нашите експерти се запознаят с тях, ще се свържат с Вас за подписване на договор и започване на обработка на случая.

Възнаграждение. За услугата по събиране на вземания се дължи комисионно възнаграждение върху събраните суми. Същото се определя въз основа на детайлите по конкретното вземане, сред които: просрочие, размер на дълга, дружество-длъжник и др. Комисионно възнаграждение се дължи на принципа "no pay - no fee", т.е. единствено, ако по възложения случай постъпи плащане. Това означава, че ако не успеем да Ви помогнем и не бъде събрана сума по задължението, няма да дължите възнаграждение.

Възлагане на множество случаи.При наличие на множество просрочени задължения към Вас, можете да ги възложите наведнъж, за да се възползвате от по-ниските комисионни възнаграждения, предназначени за нашите редовни клиенти. Свържете се с нас за повече информация!

Възлагане на вземания срещу физически лица. Ако вземането Ви е насочено срещу физическо лице, можете да възложите случая за събиране, ако естеството на задължението позволява това. За целта следва да се уверите, че сте предвидили подобна възможност при сключването на договора с физическото лице, както и че възлагането е в съответствие с Общия Регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни. Свържете се с нас за повече информация.