Много длъжници - едно решение

Ако Вие сте дружество, което има за клиенти множество физически лица - потребители или пък извършвате всекидневна дейност с голям брой контрагенти в страната и/или чужбина, рискът Ваш партньор да изпадне във финансово затруднение и да не може да обслужи задължението си навреме нараства многократно. При множество подобни случаи необходимостта да обработвате и следите всяко едно индивидуално задължение постепенно ще се превърне в досадно бреме, което ще изисква все повече ресурс, персонал и време, като тези несвойствени усилия същевременно ще Ви отдалечат от действителния предмет на дейност на Вашата компания.

Вместо това, просто се свържете се с нас, за да Ви предложим дългосрочно партньорство! Кредитреформ България разполага с опитни служители, обработващи хиляди случаи на ден на множество различни кредитори. Ние прилагаме най-високите стандарти и добри практики в областта на личните данни, внедрили сме система за управление на информационна сигурност (ISO 27001: 2013). Наши клиенти са както мобилни оператори, банкови и финансови институции, дружества, предлагащи комунални услуги, така и фирми, с предмет на дейност покупко-продажба на стоки и услуги в страната и чужбина, международни превозвачи и спедитори, вкл. за въздушен, сухопътен и морски транспорт, застрахователни компании, в т.ч. за експортно застраховане и много др.

Ще имате възможност всекидневно да възлагате за обработка хиляди случаи, а докато Вие се фокусирате върху основната цел на Вашата компания, ние ще съберем вземанията Ви!

Creditreform-Inkasso-Rechnung-offen-950x503.jpg

Кредитреформ в 10 факта

  • Професионално и бързо събиране на просрочени задължения

  • Персонален подход към всеки клиент

  • Международна мрежа от офиси и доверени партньори с покритие в цял свят

  • Висок процент на събираемост

  • Улеснена процедура по възлагане

  • Индивидуален подход към всеки длъжник

  • Актуална информация за всеки случай

  • Постоянна комуникация и съгласуване с кредитора

  • Изготвяне и сключване на индивидуални споразумения в страната и чужбина

  • Възможност за съдебно събиране, процесуално представителство в производства по несъстоятелност, ликвидация и др.