Кредитреформ в 10 факта

  • Професионално и бързо събиране на просрочени задължения

  • Персонален подход към всеки клиент

  • Международна мрежа от офиси и доверени партньори с покритие в цял свят

  • Висок процент на събираемост

  • Улеснена процедура по възлагане

  • Индивидуален подход към всеки длъжник

  • Актуална информация за всеки случай

  • Постоянна комуникация и съгласуване с кредитора

  • Изготвяне и сключване на индивидуални споразумения в страната и чужбина

  • Възможност за съдебно събиране, процесуално представителство в производства по несъстоятелност, ликвидация и др.