Creditreform International

Прекосете границите с Creditreform International

Професионално съдействие за намаляване на кредитния риск при работа с фирми в чужбина

Сдружението Creditreform International e.V. съществува от 1995 и координира дейността на 169-те офиса на Creditreform в цяла Европа, като следи за спазването на единни стандарти при изготвянето на кредитните справки и обработката на просрочени вземания.

Creditreform присъства с офиси в следните 22 европейски страни както и в Китай:

За повече информация, моля посетете >> www.creditreform.com

формуляр

online-kontakt

Контакт
Всички неотбелязани със звездичка полета са незадължителни за попълване, но по Ваше желание можете да предоставяте и тази информация.

Контакт