Creditreform International

Прекосете границите с Creditreform International

Професионално съдействие за намаляване на кредитния риск при работа с фирми в чужбина

Сдружението Creditreform International e.V. съществува от 1995 и координира дейността на 169-те офиса на Creditreform в цяла Европа, като следи за спазването на единни стандарти при изготвянето на кредитните справки и обработката на просрочени вземания.

Creditreform присъства с офиси в следните 22 европейски страни както и в Китай:

За повече информация, моля посетете >> www.creditreform.com

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт