Необходим Ви е документ, който отразява степента на кредитна надеждност на Вашата фирма...

Името на организацията Кредитреформ от десетилетия е добре познато в Централна и Западна Европа, особено в немско-говорещите страни.
Кредитният рейтинг определен в офисите на Кредитреформ се ползва с дългогодишното доверие на кредитодатели и кредитни институции в много страни на Стария Континент.
През последните десетилетия фирми с висок кредитен рейтинг активно ползват  пред техните партньори издадения им от Кредитреформ сертификат, отразяващ степента на тяхната кредитна надеждност. 

  • КрефоСерт

    КрефоСерт

    Всяка фирма регистрирана в България може да получи от Кредитреформ България официален документ, отразяващ нейния кредитен рейтинг, калкулиран по методите на организацията Кредитреформ. Този сертификат се нарича КрефоСерт.

    Вижте примерен сертификат

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт