Рейтингова система

Oтражение на моментното състояние на фирмата

 • Помощно средство при краткосрочни доставки

  Помощно средство при краткосрочни доставки

  Кредитният рейтинг на Кредитреформ отразява моментното състояние на фирмата и е помощно средство за вземане на управленски решения за краткосрочни доставки.

  При отпускане на дългосрочни или инвестиционни кредити е нужен дългосрочен анализ на паричните потоци, перспективите за развитие, пазарите на фирмата и др. Кредитният рейтинг се определя въз основа на информация, получена от източници, считани за достоверни.

 • Кредитен рейтинг / Обяснение
  Кредитен рейтинг / Обяснение
  100-199 отлична платежоспособност
  200-249 много добра платежоспособност
  250-299 добра платежоспособност
  300-349 задоволителна платежоспособност
  350-399 слаба платежоспособност
  400-499 много слаба платежоспособност
  500 незадоволителна платежоспособност
  600 липса на платежоспособност

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт