Не всяка сделка отговаря на предварителните обещания...

Преди да пристъпите към осъществяване на една потенциално изгодна сделка, следва обективно да прецените Вашия партньор. От Кредитреформ Вие можете да получите необходимата за това информация: индексът за неговата платежоспособност, финансови данни, както и данни относно бизнес средата, в която той оперира.

 • Кредитни справки

  Кредитни справки

  Кредитни справки и проверка на платежоспособността за сигурни кредитни решения

  Изготвяните от нас кредитни справки улесняват вземането на решения за отпускането на стоков или паричен кредит. При положителна кредитна оценка, Кредитреформ дава и мнението си за максималния кредитен лимит, който би могъл да се отпусне на съответния клиент в рамките на един до три месеца.

  Съдържащата се в кредитните справки информация е предназначена само за клиента, поръчал справката. Поради това информациятa може да бъде публикувана или предавана на трети лица само с изрично писмено разрешение на Кредитреформ. Кредитната справка е ориентировъчна помощ при вземане на решения от получателя,  нo въпреки че се полaгaт всички въможни усилия тази информация да бъде максимално коректна, Кредитреформ не носи юридическа отговорност за последствията от тези решения.

 • Рейтингова система

  Индексът за платежоспособност от Кредитреформ осигурява бърза и надеждна оценка на риска касаещ Вашите бизнес решения. Тук ще научите какво стои зад всичко това.

  Повечe...

Примерна справка
Примерна справка

(pdf, 633 KB)

Download

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт