Online справки по всяко време

Достъп до кредитни справки за над 24 млн. фирми от 26 страни

Online достъп до кредитни справки в България

Online достъп до кредитни справки за най-активните 100.000 български фирми се осигурява само на членовете на Кредитреформ. Търсенето и генерацията на справките е на български, немски или английски език. Клиентски номер и пароли за достъп се получават след предплащането на определено количество кредити. Колкото по-голям е броят на предплатените кредити, толкова по-големи са и отстъпките в цената. Клиентите, получили online достъп, могат да използват предплатените кредити и за справки от BIGNet.

Login: Кредитреформ България

 

Online достъп до европейска компютърна мрежа

Creditreform е сред основателите на Business Information Group Network (BIGNet). Чрез тази европейска компютърна мрежа потребителите имат online достъп до кредитни справки за над 30 млн. фирми от 29 европейски страни.

Партньори на Кредитреформ в BIGNet са водещите рейтингови агенции за кредитни справки в съответните страни. 

BIGNet-Database

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт