Издател

Юридическа информация за този сайт

 • Impressum

  За съдържанието отговоря:

  Търговски регистър при Софийски градски съд
  ф.д. 11860/93
  управител: Радослав Велчев

 • Юридически указания

  Юридически указания

  Отговорност

  Поместената на тези страници информация е  изготвена добросъвестно.
  Все пак не можем да гарантираме за достоверността на всички поместени данни.

  Линкове

  Линковете към външни страници препращат към съдържание, поддържано от други лица. Creditreform България не носи отговорност за съдържанието на страниците, към които препращат линковете.

  Авторски права

  Creditreform България EООД, София, България, © 2006. Всички права запазени. Текстовете, избраженията и графиките, както и оформлението и структурата на уеб сайта на Credireform България са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Репродукцията става само с изрично писмено разрешение на Credireform България.

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт