Request for Credit Report

formulardaten

Request for Credit Report
Client's information
Ordering information
Details of the inquired company
* These fields are mandatory.
Всички неотбелязани със звездичка полета са незадължителни за попълване, но по Ваше желание можете да предоставяте и тази информация.

Creditreform Bulgaria EOOD

ul. Sandor Petofi 10
1606 Sofia

Phone: +359 2 929 39 93
             +359 2 928 26 11
Fax:      +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Data Protection Officer: Mr. Enil Enev
tel.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

Contact