ПОРЪЧКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КРЕДИТНА СПРАВКА

formulardaten

ПОРЪЧКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КРЕДИТНА СПРАВКА
Вашата компания
Данните за поръчката
Данни за проучваната фирма
* Попълването на тези полета е задължително.
Всички неотбелязани със звездичка полета са незадължителни за попълване, но по Ваше желание можете да предоставяте и тази информация.

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ EООД

ул. Шандор Петьофи 10
1606 София

Тел.:  +359 2 929 39 93
          +359 2 928 26 11
Факс: +359 2 920 09 94
office@creditreform.bg
www.creditreform.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г-н Енил Енев
тел.: +35924192370, +359894100370
e-mail: dpo@creditreform.bg 

 

 

Контакт